Ria Brummans - Parren

* 27 oktober 1937  -  † 3 juli 2018


“Ut lééve is de moeite wert,

geniet van de alledaagse dinge"


Met zeer grote bewondering voor haar kracht, bezorgdheid en liefde,

hebben we afscheid genomen


Jac Ghielen

* 3 mei 1939  -  † 30 juni 2018


Achter elke traan die vloeit schuilt

een glimlach van herinnering


Na een leven van zorg en aandacht voor allen die hem dierbaar waren,

is tot onze grote droefheid onverwachts van ons heengegaan


Thijs Moonen

* 19 maart 1971  -  † 27 juni 2018


Je leven was krachtig

en doorzettend je geest

steeds werkzaam en vol ijver

een strijder ben je geweest.


Te jong en volop in het leven, mocht jij je dromen niet meer beleven.

Je werklust, liefde en de glimlach op je gezicht,

blijven voor altijd in ons geheugen gegrift.Johan Colbers

* 28 januari 1965  -  † 25 juni 2018


Waarom al dat vechten

waarom al die pijn

je wilde hier niet weg

je wilde bij ons zijn.

Geen pijn meer, rust nu maar uit


geen strijd meer, moe en rustig, mocht je gaan slapen,

zachtjes gleed je weg,

zoveel heb je ons gegeven,

zoveel moest je laten gaan.


Na een leven vol werklust en onuitputtelijke energie, zijn wij trots op wat hij bereikt heeft.

Bedroefd om het verlies maar dankbaar om hem gekend te mogen hebben.

Hij zal altijd bij ons blijven


Harry Timmermans

* 17 maart 1935  -  † 19 juni 2018


“Ik wil degenen die me het dierbaarst zijn,

laten weten dat het goed is geweest"


Hij keek tevreden terug op een lang, actief en zorgzaam leven.

Na een bewust afscheid van zijn dierbaren was zijn levenslust op.

In alle rust is ingeslapen:


Mieke Gutjens - Feijen

* 13 januari 1924  -  † 18 juni 2018


Eenvoud

Dienstbaar

Dankbaar

Een gulle lach

Dit is ons mam


In de avond van maandag 18 juni is van ons heengegaan


Cor Baetsen - van der Heijden

* 11 juli 1924  -  † 16 juni 2018


Alles is good

't is good zoë


Na een mooi en zorgzaam leven is op bijna 94-jarige leeftijd overleden

ôs mam, oma en “ omi “